Ålsgårdecentret 2, 1. 3140 Ålsgårde
Kontakt os: 49 70 90 48

Om os

Om os

Om klinikken

Klinikken er beliggende i venlige og lyse lokaler.
Vi lægger vægt på en gensidig venlig og imødekommende kommunikation. 

Klinikken ligger på 1. sal i Ålsgårdecentret. Der er elevator og automatisk døråbner. 

Vi deler adresse og venteværelse med vores kolleger Birthe Hjelmroth og Lotte Willumsen. 

Der er gode parkeringsmuligheder på parkeringspladsen foran klinikken. Husk parkeringsskiven.

Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter. 

Blodprøver tages dagligt fra kl 7.30-14, fredag dog kun til kl 11.  

 

Klinikinformation

 

 

Mellem kl. 8 og kl. 9 sidder lægen ved telefonen. Du kan henvende dig ved akut opstået sygdom, anmodning om sygebesøg, få svar på forskellige handlinger og have korte samtaler.

Telefontid hos sygeplejersken, tidsbestilling og receptfornyelse: Mandag - fredag ??mellem kl. 9 og kl. 12. 

Husk på du kan også stille spørgsmål og booke tider på laegevejen.dk eller app'en min læge.

Du kan også forny recepter på laegevejen.dk eller app medicinkortet .

Telefontid til lægen

Alle hverdage
Kl. 8-9

Åbningstider

Mandag
Kl. 7:30-16
Tirsdag
Kl. 7:30-16
Onsdag
Kl. 7:30/8-17
Torsdag
Kl. 7:30-15
Fredag
Kl. 7:30-13

Vi holder sommerferie i ugerne 30-31 og 32.

Se linket "Når vi har lukket"

Hvem er vi

Jesper Zachau

Jesper Zachau

Speciallæge i almen medicin.

Alment praktiserende læge siden 2001.

Uddannet læge 1991 fra Københavns Universitet. 

Klinisk uddannelse på Hillerød, Hørsholm og Nykøbing Falster hospitaler. 

Herunder ansættelse på Medicinske, Kirurgiske, Ortopædkirugiske, Gynækologiske, afdelinger. Børneafdeling. Psykiatrisk og Børne-ungdomspsykiatrisk afdelinger.

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation.

Dansk Selskab for Almen Medicin

Læs mere →
Camilla Hylander

Camilla Hylander

Konsultationssygeplejerske

Er uddannet sygeplejerske i januar 2007. Har arbejdet på Lungekirurgisk og Hjertekirurgisk på Gentofte Hospital. Mavetarmkirurgisk på Hillerød hospital og døgn genoptræningscenter i Hørsholm kommune. Ansat i klinikken siden august 2016

 

Varetager:

- Kroniker kontroller (blodtryk, kolesterol, iskæmisk hjertesygdom, hjerteflimmer, diabetes, KOL)

- blodprøver

- Vaccinationer

- Lungefunktionsundersøgelse

- Priktest (allergitest)

- EKG

- Sårpleje

- Vægtkontrol/kostsamtaler

- Vortebehandling

- Suturfjernelse

- Øreskyl

- INR-måling

- Urinundersøgelse

- Halspodninger

Besvare telefonen mellem kl 9-12

 

Læs mere →

Lægevejen eller App: Min læge

App's:

Fra smartphone eller tablet(Ipad osv), kan du også stille spørgsmål og booke tider via app'en min læge.

Du kan forny din faste medicin via app'en medicinkortet. Her kan du også din aktuelle medicin og gyldige recepter. 

 

På lægevejen.dk kan du kommunikere med os om: 

  • E-mailkonsultation: beregnet til enkle spørgsmål, der kræver korte svar. Du kan forvente svar inden i 3 hverdage. Akutte henvendelser skal altid ske telefonisk til klinikken. Du kan også skrive til os via App'en: minlæge
  • Receptfornyelse: Fornyelse af din faste medicin. NB: Sovemedicin, vanedannende medicin samt stærk smertestillende medicin kan ikke bestilles online. Du kan også forny medicin via App'en: medicinkortet
  • Under "tidsbestilling" kan du bestille tid til konsultation hos lægen.
    Skriv hvad emnet er. Som udgangspunkt tages ét emne op. Evt. kan der tages yderligere emner op, men kun hvis tiden tillader det.  Du kan også bestille tid via App'en: minlæge

Ved akut sygdom, skal du kontakte os telefonisk. Hvis du ønsker tid til attester, børneundersøgelser eller graviditetsundersøgelser, skal du bestille tiden telefonisk.

Vi tilbyder

Konsultationer
E-mail konsultationer
Børneundersøgelser
Graviditetsundersøgelser
Blodprøvetagning
EKG (Hjertediagram)
Lungefunktionsundersøgelse
Helbredssamtale
Vaccinationer
Rygestop
Vægtab

Priser

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige,  er alle undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale delvis for konsultation og undersøgelser. 

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Er du ikke sygesikringsdækket i Danmark er konsultationen efter privathonorar med mindre du har et EU-kort. 

Attester og rejsevaccinationer er efter regning. 

 

Attester:
Specielt angående sygemeldinger: Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Vi afregner kontant med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver

Ydelse Pris
Kørekortsattest 550 kr inkl moms
Mulighedserklæring  500 kr, momsfritaget
Varighedsattest / fri attest om fravær 600 kr. momsfritaget
Div. attester, dokumentation og lign 400 kr pr påbegyndt 15 min. + moms
Anden lægelig behandling (som ikke er dækket af sigesikringen) 400 kr pr. påbegyndt 15. min. momsfritaget

 

Vaccine Varighed Pris pr. stk

Di-Te (stivkrampevaccination)

10år

250,-

Hepatitis A, voksen

Mindst 25år efter 2 vacciner

420,-

Hepatitis A, barn (1-15år)

Mindst 25år efter 2 vacciner

380,-

TBE, voksen(Centraleuropæisk hjernebetændelse)

1.stik: 1 år, 2. stik 3 år. 3. stik 5 år.

500,-

TBE, barn (1-15år)(Centraleuropæisk hjernebetændelse)

Som ovenfor

490,-

Gul feber

Livslang (nogle lande kæver den er <10 år)

540,-

Hepatitis A+B 1.stik A/B 1år/delvis. 3 stik mindst 25år/livslangt

700,-

Hepatitis A+B barn (1-15år)

 1.stik A/B 1år/delvis. 3 stik mindst 25år/livslangt

470,-

Hepatitis A+B, barn (Ambirix, gives x 2)

1.stik A/B 1år/delvis. 2 stik mindst 25år/livslang

700,-

Hepatitis B, voksen

  380,-

Hepatitis B, barn (0-15år)

  350,-

Japansk hjernebetændelse

 

1050,-

Kolera

 

650,-

Meningokok-meningitis (A,C,W13, Y)

Nimerix      5 år

Menveo      

550,-

575,-

Rabies (hundegalskab)

livslang efter 3 stik

875,-

Dengue feber

1 stik 3mdr, 2 stik 4 år

1000,-

Tyfus. Typhim

 3 år

 

425,-

Varivax (skoldkoppevaccine)

 

700,-

Helved sild/Zoster,Shingrix

 

1875,-

Skoldkopper, varivax

 

730,-

RS-Virus

 

1850,-

 

Information

Når klinikken er lukket 

henvises til lægerne:  Anette Meyer, Birthe Hjelmroth, Helle Winding, Lotte Willumsen,og Rikke Sund.

Se adresser og telefonnumre under "vagtring".Laegevejen.dk

 

 

 

Når vi har lukket, henvises til følgende læger: 

Birthe Hjelmroth, Ålsgårdecentret 2, 1. sal, Til.: 49 70 00 77

Lotte Willumsen, Ålsgårdecentret 2, 1. sal, Tlf .: 86 16 00 00

Rikke Sund, Ndr. Strandvej 348 1. Hornbæk,  Tlf .: 49 70 22 22

Annette Meyer, Sauntevej 2b, Hornbæk, Tlf .: 49 70 43 43

Helle Winding, Sauntevej 2b, Hornbæk, Tlf .: 49 70 43 43

Lægerne i fredagsringen skifter til at have akut vagt til kl. 16.00 om fredagen.

Privatlivspolitik for patienter


Behandling af oplysninger: I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Læge Jesper Zachau som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Jesper Zachau behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger : Læge Jesper Zachau indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
Formål: Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed: Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder:I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger: Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger: Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
• Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere: Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.
• Novax Lægesystemer
• DAK-E (digitale forløbsplaner)
• DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
Opbevaringsperiode:Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine rettigheder:Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt: Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på :
Adresseoplysninger på klinikken:
Læge Jesper Zachau
Ålsgårdecentret 2, 1
Danmark
Telefon: 4970 9048
Dato: 24-05-2018

Find vej

Klinikken ligger i Sundhedshuset i Ålsgårde.

Der er elevator og døråbner.

Vi har gode parkeringsforhold. Husk parkeringsskiven.

Link til Google maps her